Rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä

Nimi: Kuopio Hacklab ry (rek.nro 215.703)
Osoite: Kuopio Hacklab ry, Kotkankallionkatu 3, 70600 KUOPIO

2. Yhteyshenkilö rekisteriin liittyvissä asioissa

Nimi: Mika Leskinen
Kotipaikka: Kuopio
Muut yhteystiedot: leeskine (at) gmail (dot) com

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään jäsenyyden hoitamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsennumero
Nimi
Kotipaikkakunta
Yhteystiedot
Kieli (yhteydenpitoa varten)
Jäsenyyden tila
Jäsenyyteen liittyvät päivämäärät
Tilankäyttötiedot (esim. luovutetut avaimet ja pantit)
Laskutustiedot
Muut jäsenyyteen tai jäsenhakemukseen oleellisesti liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsen itse
Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen pankkitili

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikkakunta voidaan luovuttaa muille jäsenille.  Muutoin tietoja luovutetaan vain jäsenen omalla suostumuksella tai mikäli laki niin vaatii.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Rekisterissä ei talleteta henkilötietolain määrittelemiä salassapidettäviä tietoja.

10. Tarkastusoikeus

Jäsenellä on oikeus tarkastaa rekisteriin merkityt tietonsa kerran vuodessa veloituksetta. Tarkastuspyyntö tulee esittää hallitukselle omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Jäsentietoja annetaan tarkastettavaksi vain henkilökohtaisesti.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jäsenellä on oikeus vaatia omien tietojen korjaamista.
Pyyntö tulee esittää hallitukselle sähköpostitse.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jäsentiedot hävitetään sen jälkeen, kun ne eivät enää ole toiminnan kannalta tarpeellisia.